OZ Slovakia, s.r.o.

*** Profesionálna kvalita od roku 1994 ***

Kovina

Pracujeme na novom obsahu

Guľové ventily pre kyslík a technické plyny

Guľové kohúty a armatúry KOVINA

Fľašové a rozvodové uzatváracie ventily